Skip to main content

VÄLKOMMEN

Lär känna mig mer, följ med i de olika projekt där jag är aktiv.
Ta även del av mina tjänster för individer och företag.

Om Wladde

Lär känna mig och syftet till denna hemsida.

Tjänster

Utforska vad jag kan erbjuda dig, verksamheter och företag.

Bloggen

Om ämnen jag kallar för: engagemang, avlönat, skapande och livet.