Coach #2

11999 kr

Coach #2 paketet har fokus på dig som vill må bättre psykiskt som fysiskt!

Kategori:

Beskrivning

Grattis, du är ett steg ifrån att bli coachad till en bättre psykisk hälsa!

Det ingår 12 timmars coachande som i detalj innebär:

  • Livshjulet: En genomgång av ditt nu och önskemål om framtiden med prioritet på tre livsområden.
  • Handlingsplan: Konkreta åtgärder för att förbättra din hälsa utifrån livshjulet.
  • Uppföljning: Tillsammans följer vi upp resultat vid månad ett och sex.
  • Coachande samtal x 6: För att förbättra dina resultat samtalar vi en gång/månad under sex månader (45 minuter/samtal).

När du har betalat för din coachning så kommer jag att ta kontakt med dig inom 24 timmar för att boka in tid och påbörja processen.